Thạc sĩ - Bác sĩ Trần Thị Nga - Phó trưởng khoa Lão Học - thần kinh - tâm thần

Thứ năm Ngày 15 Tháng 10 2020 03:29:51 BVĐK Khu Vực Miền Núi Phía Bắc Quảng Nam


Tạp Chí Bệnh Viện

Tạp Chí Số 3 - Niềm Tin

Tập san hình ảnh “Niềm tin 3” chuyên đề về Covid - 19, với hy vọng thông qua Tập san hình ảnh này gửi đến các đồng nghiệp, các anh chị đồng nghiệp tuyến trên, các cơ quan đóng trên địa bàn, bạn bè gần xa, các tấm lòng hảo tâm để cùng cảm nhận và sẻ chia những thông tin về những ngày chống dịch Covid – 19 tại bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.
02353747432