CẤP CỨU

KHOA CẤP CỨU

Tháng 4/2001, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Miền núi Phía Bắc Quảng Nam được đưa vào hoạt động. Khoa Cấp cứu phòng khám được hình thành đi vào hoạt động từ đó, một bộ phận khám bệnh và một bộ phận cấp cứu. Đến tháng 4/2004, do tình hình nhân lực thiếu thốn vì cử đi học chuyên môn sau đại học, thiếu đội ngũ bác sĩ nên khoa cấp cứu được nhập chung với khoa Hồi sức tích cự thành khoa Hồi sức cấp cứu.

02353747432