Vật lý trị liệu – phục hồi chức năng

KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Đến tháng 7/2009 thu dung bệnh nhân ngày càng tăng dần mỗi ngày hàng trăm lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Được sự quan tâm của Ban lãnh đạo nhằm đáp ứng nhu cầu về phục vụ người bệnh khoa chúng tôi đã được về cơ sở mới đầy đủ phòng ốc và thiết bị dụng cụ hiện đại đem lại kết quả tốt cho công tác chăm sóc và điều trị người bệnh tại khoa.

02353747432