KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Khoa CĐHA-TDCN được thành lập năm 2004. Tách từ khoa Cận Lâm sàng. Gồm các bộ phận: Chuẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng

02353747432