Mắt

KHOA MẮT

Được tách ra từ khoa Liên chuyên khoa (Mắt –RHM-TMH ) vào năm 2007. Cùng với sự phát triển chung của bệnh viện .Khoa dần hoàn thiện tổ chức nhân sự và trang bị nhiều thiết bị hiện đại : Đèn khe –Sinh hiển vi phẫu thuật – Siêu âm AB Máy đo Javal – Khúc xạ kế tự động . Máy mổ phaco …

02353747432