KHOA XÉT NGHIỆM

KHOA XÉT NGHIỆM

Khoa xét nghiệm là bộ phận của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Khoa được thành lập từ năm 2003.Qua quá trình phát triển được sự giúp đỡ của Ban giám đốc và sự nổ lực phát triển của tập thể khoa đến nay về nhân sự và trang thiết bị tương đối hoàn chỉnh. Khoa có chức năng thực hiện các xét nghiệm, tham gia công tác chỉ đạo tuyến, hướng dẫn sinh viên thực tập của trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng và trường Cao đẳng y tế Quảng Nam.

02353747432