Tai - Mũi - Họng

KHOA TAI MŨI HỌNG

Năm 2001- Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đã xây dựng xong và đi vào hoạt động. Cũng trong năm này, Khoa TMH Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam được hình thành nhưng nằm chung trong khối Liên Chuyên Khoa TMH- Mắt- RHM với 3 BS chuyên khoa TMH, Điều dưỡng thì chung với 3 khoa, đã có thể đảm nhận gần hết các loại phẫu thuật cấp cứu và một số phẫu thuật tai, mũi xoang, họng thanh quản

02353747432