Hồi sức tích cực - Chống độc

KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC CHỐNG ĐỘC

Đầu năm 2014 khoa chuyển sang cơ sở mới lớn và khang trang hơn, được đầu tư thêm nhiều trang thiết bị hiện đại nhằm mang lại chất lượng điều trị tốt nhất cho bệnh nhân với số lượng giường bệnh hồi sức lên đến 50 giường. Số máy chạy thận nhân tạo là 14 máy, số lượng bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ hiện nay là 63 bệnh với số lượt chạy 800 cas /tháng

02353747432