Răng hàm mặt

KHOA RĂNG HÀM MẶT

Khoa Răng Hàm Mặt có chức năng khám và điều trị các bệnh lý về răng miệng và hàm mặt, tham gia nghiên cứu khoa học và giảng dạy và điều trị các bệnh lý về Răng Hàm Mặt như: điều trị tủy, nhổ các răng khó mọc lệch, mọc ngầm, phẫu thuật các khối u vùng miệng và hàm mặt, phẫu thuật kết xương hàm bằng nẹp vis…

02353747432