Phụ sản

KHOA PHỤ SẢN

Từ tháng 04 năm 2001 Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam được thành lập trên nền tảng nhân lực của Trung tâm Y tế Huyện Đại Lộc, thì Khoa Phụ Sản cũng được thành lập đồng thời. Ban đầu có 3 bác sĩ và 13 nữ hộ sinh đảm nhiệm 25 giường điều trị và phòng khám sản phụ khoa. Hiện nay chúng tôi có 65 giường điều trị 5 bác sĩ và 25 nữ hộ sinh.

02353747432