Sơ Đồ Tổ Chức


=================

Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Miền Núi Phía Bắc Quảng Nam

  • Địa chỉ: Khu 7 - Thị Trấn Ái Nghĩa - Đại Lộc - Quảng Nam
  • Email: thstomuoi@gmail.com
  • Tel: 02353747432
  • Giờ làm việc: 7h - 17h
02353747432