Nội tiêu hóa - Hô hấp

KHOA NỘI TIÊU HÓA - HÔ HẤP

Khám và điều trị nội trú và ngoại trú các bệnh lý thuộc chuyên khoa tiêu hóa, hô hấp: Bệnh lý tiêu hóa – gan mật, các bệnh đường hô hấp bao gồm các bệnh cấp tính, mãn tính.

02353747432