Nhi

KHOA NHI

Khoa Nhi được tái thành lập ngày 01.10.2008 (tách từ khoa Nội Nhi của bệnh viện) theo quyết định 1098/ QĐ-SYT ngày 01 tháng 10 năm 2008 của Sở Y Tế tỉnh Quảng Nam.Được sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của ban lãnh đạo bệnh viện khoa Nhi từng bước đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả.

02353747432