KHOA DƯỢC

KHOA DƯỢC

Khoa dược bệnh viện được hình thành cùng với thời điểm Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam thành lập vào tháng 04 năm 2001. Nhân lực khoa dược được tách từ khoa dược trung tâm y tế Đại Lộc – Quảng Nam. Trong những năm đầu mới thành lập, với nhân sự 10 viên chức khoa dược đã đảm nhận quản lý cung ứng thuốc men, hóa chất, vật tư y tế, trang thiết bị, y dụng cụ cho các khoa lâm sàng và cận lâm sàng

02353747432