Ngoại tổng hợp

KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

Sau ngày 28/3/1975 giải phóng Đại Lộc, tiếp quản Bệnh xá Đại Lộc – khoa ngoại chỉ là phòng thực hiện tiểu phẫu đơn giản phục vụ bệnh nhân. Năm 1978 chuyển về thôn Đại Phú, Xã Đại Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam. Được tách riêng khoa Ngoại thuộc trung tâm y tế huyện Đại Lộc. Tháng 4 năm 2001 chuyển về khu 7 Thị trấn Ái nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam, đổi tên Khoa Ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Tỉnh Quảng Nam.

02353747432