Kế toán tài chính

Phòng Kế Toán Tài Chính

Cùng với sự ra đời của Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam từ tháng 4 năm 2001. Phòng TC-KT bệnh viện cũng hình thành từ đó.

02353747432