Nội tổng hợp

KHOA NỘI TỔNG HỢP

Khoa Nội là một trong những khoa được hình thành từ khi thành lập Trung tâm y tế Đại Lộc vào năm 1975. Sau hơn 25 năm hoạt động, đến năm 2001 do nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong khu vực, được sự thống nhất và cho phép của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Sở Y tế Tỉnh Quảng nam.Trung tâm Y tế huyện Đại lộc được chia tách làm hai cơ sở: Trung tâm y tế huyện Đại lộc và Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

02353747432