Ngoại chấn thương

KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG

Được thành lập ngày 25/12/2013 theo quyết định số 678/QĐ-SYT của Sở Y tế Quảng Nam. Khám, thu dung điều trị, phẫu thuật: các bệnh nhân thuộc bệnh lý CTCH, các bệnh lý cơ xương khớp, một số bệnh lý phần mềm…

02353747432