Bác Sĩ Của Bạn

Bác sĩ chuyên khoa II - Lê Tấn Dũng - Trưởng khoa Răng Hàm Mặt

Bác sĩ chuyên khoa II - Lê Tấn Dũng - Trưởng khoa Răng Hàm Mặt

Bác sĩ chuyên khoa I - Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng khoa Ngoại chấn thương

Bác sĩ chuyên khoa I - Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng khoa Ngoại chấn thương

Thạc sĩ - Bác sĩ Trần Thị Nga - Phó trưởng khoa Lão Học - thần kinh - tâm thần

Thạc sĩ - Bác sĩ Trần Thị Nga - Phó trưởng khoa Lão Học - thần kinh - tâm thần

Bác sĩ chuyên khoa II - Nguyễn Công Xinh - Trưởng khoa Gây mê hồi sức

Bác sĩ chuyên khoa II - Nguyễn Công Xinh - Trưởng khoa Gây mê hồi sức

Bác sĩ chuyên khoa II - Nguyễn Văn Thảo - Trưởng khoa Ung bướu - huyết học lâm sàng

Bác sĩ chuyên khoa II - Nguyễn Văn Thảo - Trưởng khoa Ung bướu - huyết học lâm sàng

Bác sĩ chuyên khoa I - Trịnh Sinh - Trưởng khoa Nội truyền nhiễm

Bác sĩ chuyên khoa I - Trịnh Sinh - Trưởng khoa Nội truyền nhiễm

Bác sĩ chuyên khoa II - Lê Thiện Nam - Trưởng khoa Y dược cổ truyền

Bác sĩ chuyên khoa II - Lê Thiện Nam - Trưởng khoa Y dược cổ truyền

Thạc sĩ - Bác sĩ Tô Anh Tuấn - Trưởng khoa Nội thận - Tiết niệu - Nội tiết

Thạc sĩ - Bác sĩ Tô Anh Tuấn - Phó trưởng khoa Nội thận - Tiết niệu - Nội tiết

Bác sĩ chuyên khoa II - Phan Minh Đức - Trưởng khoa Vật lí trị liệu - Phục hồi chức năng

Bác sĩ chuyên khoa II - Phan Minh Đức - Trưởng khoa Vật lí trị liệu - Phục hồi chức năng

Bác sĩ - Hoàng Thị Thúy Kiều - Phó trưởng khoa Dinh Dưỡng

Bác sĩ - Hoàng Thị Thúy Kiều - Phó trưởng khoa Dinh Dưỡng

Bác sĩ Lê Thị Thanh - Phó Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Bác sĩ Lê Thị Thanh - Phó Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

02353747432